Ga naar de inhoud
Bouwgroep Emmen

Biobased bouwen

Biobased bouwen is een wijze van bouwen die gebaseerd is op de natuur. Vaak gaat het hierbij om het toepassen van biobased bouwtechnieken, zoals bijvoorbeeld skeletbouw, en het gebruik van natuurlijke en hernieuwbare biobased bouwmaterialen. Denk hier bijvoorbeeld aan dierlijk materiaal ,schimmels, planten en bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden.

Waar staat de term biobased voor?

‘Biobased’ zegt iets over de oorsprong van een materiaal. Het duidt op materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen en compleet of gedeeltelijk bestaan uit biologische materialen.

Wat zijn voorbeelden van biobased materialen?

Biobased bouwmaterialen kunnen bestaan uit allerlei natuurlijke materialen. Deze materialen kunnen “bijna overwerkt” worden gebruikt, zoals houten planken, wol (als isolatie). Voor het isoleren is er een techniek ontdekt doormiddel van het inblazen van stro in de muren.

Daarnaast worden er ook steeds meer artificiële producten gemaakt die gebaseerd zijn op natuurlijk gegroeide materialen. Zo zijn er al diverse biobased materialen op de markt gebracht. Daarnaast kan er ook gebouwd worden met kalkhennep of hennepbeton. Dit wordt gemaakt door de hennepvezels te binden met natuurlijk kalk en deze te laten uitharden.

Deze biobased materialen zijn (in de levenscyclus van het materiaal):

  • afkomstig van een regeneratieve teelt die de ecologisch gezonde condities van de oogstlocatie waarborgt, nu en later;
  • gemaakt van grondstoffen uit de levende natuur die na een oogst terug groeien binnen 100 jaar;
  • geen abiotsche grondstoffen uit geologische formaties, zoals zand en klei;
  • later herbruikbaar als grondstof in een nieuw bouwmateriaal of in de natuur.